Privacywetgeving / AVG
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarom wil de Pinkstergemeente PraisE bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar gemeenteleden die zijn geregistreerd. Zo heeft PraisE twee protocollen opgesteld waarin de gemeenteleden worden geïnformeerd over hoe De Banier de privacy waarborgt.

Deze twee protocollen genaamd “werkwijze privacy gegevens” en “werkwijze gebruik fotomateriaal” zijn aan alle geregistreerde gemeenteleden verstrekt, zodat zij op de hoogte zijn van hoe PraisE omgaat met deze gegevens. Bij nieuwe leden zullen bij inschrijving deze protocollen worden overhandigd.

Om de gemeenteleden en gasten erop attent te maken dat er tijdens de erediensten wordt gefilmd en wordt dit vóór de dienst gemeld via de beamer.


Algemeen

PraisE behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij PraisE daar wettelijk toe verplicht is. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Contactformulier

Als u het contactformulier invult worden uw gegevens naar de voorganger gemaild. Hier worden ze vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van het door u gekozen onderwerp wordt een aangewezen medewerker geïnformeerd over uw bericht. Het kan zijn dat u door deze medewerker benaderd wordt, naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens. Wij adviseren u om geen gevoelige informatie in het contactformulier te vermelden.

 

Analyses

Op deze website worden algemene (anonieme) bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijv. de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan PraisE de dienstverlening op de website verder optimaliseren.