Eredienst

Elke zondag om 11.00 uur 

Gebedsavond

Elke vrijdag om 19.30 uur

YouthPraisE

Elke eerste vrijdag van de maand
om 19.30 uur

Discipelschap- Tabernakel studie

Om de week op de dinsdag
om 20.00 uur

Bijbelboeken studie

Om de week op de woensdag
om 19.30 uur

Zondagsschool

Elke zondag om 11.45 uur
KidspraisE 
van 2 jaar tot en met jaar 10 jaar
TeenPraisE
van 11 jaar tot en met 16 jaar