Eredienst

Vanwege corona zijn er wijzigingen 
Zie agenda onder data Erediensten

Gebedsavond

Vanwege corona zijn er wijzigingen
Gebedsdienst wordt nu elke zondag voor elke dienst gehouden van 10.15 – 11.00
Er wordt op dan 
ook gebeden voor zieken

YouthPraisE

Elke maand op de zondag Jeuddienst
Van 14 tm 25 jaar
(voor data zie agenda)

Bijbelstudie

Data zondag 7 februari, 21 maart en 2 mei om 11.30 uur

Zondagsschool

Elke zondag om 11.45 uur

Discipelschap

GEEN discipelschapstraining ivm corona