Eredienst

Elke zondag om 11.00 uur 

Gebedsavond

Elke vrijdag om 19.30 uur
Er wordt op deze avonden 
ook gebeden voor zieken

YouthPraisE

Elke tweede vrijdag van de maand
om 19.30 uur

Discipelschap- Tabernakel studie

Info volgt binnenkort

Bijbelboeken studie

Om de week op de woensdag
om 19.30 uur

Zondagsschool

Elke zondag om 11.45 uur
KidspraisE 
van 2 jaar tot en met jaar 10 jaar
TeenPraisE
van 11 jaar tot en met 16 jaar