Pinkstergemeente PraisE is een christengemeenschap die gelooft in de liefde en genade geschonken door Jezus Christus. In deze liefde willen wij groeien en wandelen om tot zegen te zijn voor onze omgeving.

De 4 kleuren in ons logo staan voor Jezus Christus in al Zijn volheid.

Het zijn de kleuren die voorkomen in de tabernakel van Mozes.
In het Matheus evangelie (PAARS)komt Jezus naar voren als de Koning der koningen, in het Marcus (BLAUW) zie wij hem als dienstknecht, in het Lucas Evangelie (ROOD) komt Hij naar voren als de zoon des mensen en in het Johannes Evangelie (WIT) komt Hij naar voren als de Zoon van God!

Hij is de weg tot de Vader waardoor wij een persoonlijke relatie met Hem kunnen aangaan. Deze relatie leidt tot aanbidding van de levende God.
Hij is de waarheid, de waarheid is Zijn woord ( de Bijbel). Jezus Christus is het levende woord en als wij Zijn woord liefhebben dan hebben wij Hem lief.
Hij is het leven, de bron van al het bestaan. Als we hem aannemen als onze redder en verlosser dan stappen wij in een leven van ware vrede en blijdschap die de wereld niet kent. Leven wij dan op een rosé wolk? Nee, ook wij zullen alle dagelijkse gebeurtenissen meemaken, goed en slecht, maar door alles heen mogen wij ervaren dat de vrede Gods in ons is en ons draagt door alles heen.

Het gaat alles om Jezus en Hij heeft ons niet alleen gelaten toen Hij ten hemel ging, maar heeft Zijn Geest aan ons gegeven die ons zal leiden in al de waarheid. Zonder de Heilige Geest zijn wij krachteloos maar als wij ons willen laten leiden door de Heilige Geest zijn wij meer dan overwinnaars!

Waarom PraisE ?

Psalm 22:4 “U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël “.

Hij is de Koning der koningen, door Hem te eren en te verhogen ontdekken wij meer en meer hoe groot en ontzagwekkend Hij is. Dit brengt een aanbidding te weeg waarop Hij troont. Dan is Hij in ons midden en regeert met Zijn kracht en heerlijkheid.
Aanbidding is een van de kenmerken van de gemeente Praise. Wij willen niet alleen onze stem gebruiken om Hem te bezingen (lofprijs) en te aanbidden, maar ook ons ganse wezen willen wij aan Hem geven.

Wij willen mensen in contact brengen met Jezus Christus en ze leiden naar een persoonlijke relatie met Hem.
De gemeente Praise wil een geestelijk huis bieden ter  opbouw, bemoediging en ontferming.
De gemeente Praise is betrokken en open naar elkaar en de maatschappij.

Grondslag
De grondslag van het kerkgenootschap is het gemeenschappelijk geloof in het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, de Bijbel en de erkenning daarvan als absolute richtlijn voor het persoonlijke en gemeentelijke geloof en leven.